Voorwaarden en Condities

OVERZICHT

 

 

Deze website wordt beheerd door Ole Wall Art. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Ole Wall Art. Ole Wall Art biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

 

 

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels. waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

 

 

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

 

 

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

 

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

 

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

 

 

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment service om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. .
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

 

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

 

 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

 

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 

 

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

 

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk een beperkte hoeveelheid en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

 

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

 

 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

 

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

 

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

 

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

 

 

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden en geen controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

 

 

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

 

 

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

 

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

 

 

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

 

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

 

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

 

SECTIE 11 -

 

 

SMS / MMS MOBIELE BERICHTEN MARKETING PROGRAMMA ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

SM DIAMONDS PTY LTD Handelt onder de naam Ole Wall Art (hierna 'wij', 'ons', 'onze') biedt een mobiel berichtenprogramma (het 'programma') aan, dat u gaat gebruiken en waaraan u deelneemt in overeenstemming met deze mobiele berichten Algemene voorwaarden en privacybeleid (de "Overeenkomst"). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze Programma's, accepteert u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw toestemming om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de 'Geschillenbeslechting ”Hieronder. Deze overeenkomst is beperkt tot het programma en is niet bedoeld om andere voorwaarden of privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen.

 

 

Gebruiker aanmelden:Het programma stelt gebruikers in staat om mobiele sms- / mms-berichten te ontvangen door zich bevestigend voor het programma aan te melden, bijvoorbeeld via online of toepassingsgebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het programma, gaat u ermee akkoord dat deze overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het programma. Door deel te nemen aan het programma, gaat u ermee akkoord om automatisch gebelde of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw aanmelding, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een ​​aankoop bij ons te doen. Ik ga ermee akkoord om terugkerende automatische sms-berichten te ontvangen op het opgegeven telefoonnummer. Toestemming is geen voorwaarde om te kopen. Msg & data-tarieven kunnen van toepassing zijn. Klik om onze Servicevoorwaarden te bekijken. Hoewel u ermee instemt om berichten te ontvangen die zijn verzonden met behulp van een autodialer, zal het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of implicatie dat een of al onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiesysteem ("ATDS" of "autodialer").Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.

 

 

Gebruiker afmelden:Als u niet verder wilt deelnemen aan het programma of niet langer akkoord wilt gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord om STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT te antwoorden op een mobiel bericht van ons om u af te melden voor het programma. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht waarin uw beslissing om u af te melden wordt bevestigd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat elke andere methode om u af te melden, inclusief, maar niet beperkt tot, sms-woorden anders dan hierboven uiteengezet of een mondeling verzoek aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijk middel is om u af te melden. .

 

 

Meldingsplicht en vrijwaring:Als u op enig moment van plan bent om te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u aan te melden voor het programma, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, gaat u ermee akkoord dat u het afmeldingsproces voor gebruikers voltooit. hierboven uiteengezet voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toestemming om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U gaat er verder mee akkoord dat, if u stopt met het gebruik van uw mobiele telefoonnummer zonder ons op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocatenkosten) en aansprakelijkheden die door ons worden gemaakt, of door een partij die helpt bij de levering van de mobiele telefoon berichten, als gevolg van claims die zijn ingediend door persoon (personen) aan wie later dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen.Deze plicht en overeenkomst blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

 

 

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS VRIJWIJST, VERDEDIGT EN ONS SCHADELIJK HOUDT TEGEN ENIGE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN UW ONS KENNISGEVING VAN EEN VERANDERING IN DE INFORMATIE DIE U HEEFT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN ENIGE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE TELEFONISCHE CONSUMENTENBESCHERMING. § 227 et seq., OF SOORTGELIJKE STAAT EN FEDERALE WETGEVING, EN ENIGE REGELGEVING DIE DAARONDER IS GEPROMULEERD ALS GEVOLG VAN ONS DIE POGEN CONTACT MET U OP TE NEMEN OP HET MOBIELE TELEFOONNUMMER DAT U AANGEBODEN HEEFT.

 

 

Programma beschrijving:Zonder de reikwijdte van het Programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het Programma verwachten berichten te ontvangen over de marketing en verkoop van Canvas Wall Art en Schilderijen, Canvas Scroll, Canvas Wall Hangings, Tapestry Wall Hanging, Metal Wall Art, Glass Wall Art, andere soorten wanddecoratie en wandkleden in het algemeen, inclusief sculpturen en kunstvoorwerpen voor thuis, op kantoor, industrieel decor.

 

 

Kosten en frequentie:Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. Het programma omvat terugkerende mobiele berichten, en aanvullende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

 

 

OndersteuningsinstructiesVoor ondersteuning met betrekking tot het programma, sms "HELP" naar het nummer waarvan u berichten hebt ontvangen of stuur ons een e-mail op SUPPORT@OLEWALLART.COM .Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele methode is om u af te melden voor het programma. Afmeldingen moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven uiteengezette procedures.

 

 

MMS-openbaarmaking:Het programma verzendt SMS TM's (beëindigende berichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

 

 

Onze afwijzing van garantie:Het Programma wordt aangeboden op een "as-is" -basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en werkt mogelijk niet verder in het geval van product-, software-, dekking of andere wijzigingen die zijn aangebracht door uw draadloze netwerkaanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit programma. Levering van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider / netwerkoperator en valt buiten onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet bezorgde mobiele berichten.

 

 

Vereisten voor deelnemers:U moet over een eigen draadloos apparaat beschikken dat in staat is tot tweerichtingsberichten, een deelnemende mobiele aanbieder gebruiken en een abonnee van een draadloze dienst zijn met een sms-dienst. Niet alle gsm-providers bieden de nodige service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

 

 

Leeftijdsbeperking:U mag geen gebruik maken van het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of erbij betrokken bent en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebben om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of erbij betrokken te zijn, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en toestemming hebt van uw ouders of wettelijke voogd om het te gebruiken of deelnemen aan het Platform, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of ermee bezig te zijn, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het volgens de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied is toegestaan ​​om het Platform te gebruiken en / of ermee te werken.

 

 

Verboden inhoud:U erkent en gaat ermee akkoord geen verboden inhoud via het platform te verzenden. Verboden inhoud omvat:

 

 

- Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkingactiviteit;

 

 

- Aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellustigheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

 

 

- Illegale computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;

 

 

- Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen;

 

 

- Alle inhoud die betrekking heeft op en / of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ("HITEC" Act); en

 

 

- Alle andere inhoud die verboden is door de toepasselijke wetgeving in de jurisdictie van waaruit het bericht wordt verzonden.

 

 

Geschillenbeslechting:In het geval dat er een geschil, claim of controverse is tussen u en ons, of tussen u en Stodge, LLC d / b / a Postscript of een andere externe serviceprovider die namens ons handelt om de mobiele berichten binnen de reikwijdte van het Programma, voortkomend uit of verband houdend met federale of nationale wettelijke claims, common law claims, deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze overeenkomst om te arbitreren , zal een dergelijk geschil, claim of controverse, voor zover toegestaan ​​door de wet, worden bepaald door arbitrage in MELBOURNE, VICTORIA voor één arbiter.

 

 

De partijen komen overeen het geschil voor te leggen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association ("AAA") die op dat moment van kracht is. Tenzij hierin anders is bepaald, zal de arbiter de materiële wetten van het Federal Judicial Circuit toepassen waarin de voornaamste bedrijfsvestiging van OLE WALL ART is gevestigd, zonder rekening te houden met de conflicterende wetten. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat het verzoek tot arbitrage aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter selecteren met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als de partijen het niet binnen tien (10) kalenderdagen eens worden over een arbiter, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringsvereiste moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de uitvoerbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act ("FAA"). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen voor bescherming van toepassing zullen zijn in plaats van een gerechtelijke voorlopige voorziening te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve die welke zijn bepaald in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​haar aandeel in de vergoedingen betaald voor de arbiter en het beheer van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een ​​partij te bevelen deze vergoedingen geheel of gedeeltelijk te betalen als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria alleen toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of contract. De arbiter heeft geen bevoegdheid om punitieve schadevergoeding toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van enig recht om punitieve schadevergoeding te eisen of te verhalen met betrekking tot elk geschil dat door arbitrage is opgelost. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen groepsarbitrage toe, of enige claims die als eiser of groepslid worden ingediend in een klasse- of representatieve arbitrageprocedure. Behalve zoals vereist door de wet, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een bepaling of bepaling van deze Sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, heeft een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op enige andere bepaling of bepaling van deze Sectie of maakt deze bepaling of bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar in een andere jurisdictie. . Als om welke reden dan ook een geschil in de rechtbank verloopt in plaats van in arbitrage, zien de partijen hierbij af van elk recht op juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

 

 

Diversen:U garandeert en verklaart ons dat u over alle noodzakelijke rechten, macht en bevoegdheid beschikt om akkoord te gaan met deze voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en niets in deze overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal u in strijd met enig ander contract plaatsen. of verplichting. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig recht uit te oefenen waarin hierin wordt voorzien, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder. Als een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze overeenkomst verder volledig van kracht en van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het programma zijn onderhevig aan deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze overeenkomst zullen aan u worden meegedeeld. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen aan het programma te blijven deelnemen, accepteert u deze overeenkomst, zoals gewijzigd.

 

 

SECTIE 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

 

 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

 

SECTIE 13 - VERBODEN GEBRUIK

 

 

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

 

 

SECTIE 14 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

 

We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of onvermogen om de service te gebruiken voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Ole Canvas, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

 

 

SECTIE 15 - VRIJWARING

 

 

U stemt ermee in om Ole Wall Art en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

 

SECTIE 16 - SCHEIDBAARHEID

 

 

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

 

 

SECTIE 17 - BEËINDIGING

 

 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Als u naar ons oordeel niet, of we vermoeden dat u er niet in bent geslaagd, enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden naleeft, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u daarom de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

 

SECTIE 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

 

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

 

 

SECTIE 19 - TOEPASSELIJK RECHT

 

 

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Victoria, Australië.

 

 

SECTIE 20 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

 

 

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

 

 

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE

 

 

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd support@olewallart.com .